Застосування похідної до знаходження екстремумів функції