Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома. Види спектрів. Основи спектрального аналізу