Контрольна робота з теми: «Десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів»