Графічне відображення даних засобами мови програмування.