Контрольна робота №3. Спадковість і мінливість організмів