Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів