ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ