Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.