11 клас. Фотоефект. Закони фотоефекту.Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль