Контрольна робота № 3 з теми «Електричні явища. Закон Ома»