Біосфера як цілісна система. Захист та збереження біосфери.