Завдання для самоперевірки з теми: "Прямокутна система координат"