Зародження й розвиток фізики як науки. Теорія та експеримент. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.