Фізика як наука. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.