Вступ. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Скалярні і векторні величини. Проекція вектора на осі координат.