Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти. Тепловий баланс.