Самостійна робота "Теплота згоряння палива. ККД нагрівника"