Самостійна робота "Рівномірний рух матеріальної точки по колу"