Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла.