Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»