Контрольна робота № 1 з теми: «Магнітне поле» рівнева робота 17.10