Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 11кл - §8.