Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини