Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури