Контрольна робота № 1 з теми: «Паралельність прямих і площин» рівнева робота