Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах (тестові завдання дібрані із сертифікаційних робіт ЗНО)