Лабораторна робота № 3. Дослідження законів відбивання світла