Контрольна робота № 1. Проектування моделі бази даних. Створення реляційної бази даних.