Контрольна робота № 1 з теми: «Теплові явища» рівнева робота