Самостійна робота за темою «Паралельність площин у просторі». Модифікація