Електромагнітна індукція. Манітний потік. Закон електромагнітної індукції.