Проблеми забезпечення безпеки в комп’ютерних системах і мережах