Координати вектора. Додавання та віднімання векторів.