Самостійна робота. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів.