Основні класи неорганічних сполук.Будова твердих речовин. Кристалічні гратки.