Тема:Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.