Самостійна робота з теми «Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність. Активність радіоактивної речовини."