Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна