Контрольна робота №4 з теми "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики"