Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність. Активність радіоактивної речовини.1в