Контрольна робота з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»