Розв'язування задач «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»