Розв'язування компетентнісних задач. Тематичне оцінювання