Деформація тіл. Види деформацій. Сила пружності. Закон Гука.