Структура вебсторінок. Правила ергономічного розміщення відомостей на вебсторінці. Поняття про мову гіпертекстової розмітки