Текст і його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац