Насичені одноатомні спирти. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Способи отримання та застосування.