Коло, описане навколо трикутника і коло, вписане в трикутник 7- клас