Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав