Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.